Creatief Denken

Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat studenten voorbereid zijn op een toekomst waarin creatief problemen oplossen en kritisch denken van cruciaal belang zullen zijn.

Inleiding tot creativiteit

In de tijden van de wereldwijde pandemie moesten we allemaal creatief worden in verschillende levenssituaties: in de manier waarop we werken, onderwijzen en leren. Nu, meer dan ooit, zien we het belang in van het aanmoedigen van het creatief denken van onze studenten.

Traditionele beroepsopleidingen geven docenten en studenten niet altijd de ruimte voor veelzijdig denken, en het heeft niet altijd een plaats in het leerproces, omdat we geen tijd hebben om deze vaardigheid te verwerven en in het leerplan op te nemen. Deze bewering is niet waar!

Creativiteit is overal en creatief denken kan worden bevorderd met een grote verscheidenheid aan hulpmiddelen en voorwerpen. Leer hieronder hoe je dit kunt doen!

Creatief denken betekent denken buiten de gebaande paden. Vaak gaat creativiteit gepaard met lateraal denken, dat wil zeggen het vermogen om patronen te zien die niet voor de hand liggen.

Creativiteit denken is niet beperkt tot artistieke types. Creatief denken is een vaardigheid die iedereen kan koesteren en ontwikkelen.

Aandacht geven en systematisch werken aan het vergroten van de soft skill ‘creativiteit’ vergroot de mogelijkheden om innovatief en flexibel op uitdagingen te reageren. Het opent de geest en vergroot het perspectief, verbetert de communicatie tussen mensen en daarmee de samenwerking. Het problematiseert en verkleint vooroordelen.

Een hoge mate van creativiteit zorgt voor oplossingen en niet blijven rondraaien in problemen en bezwaren. Iedereen weet dit. Maar hoe gaan we hiermee aan de slag in het onderwijs en wat verstaan we onder ‘creatief denken en handelen’?

Creatief denken en handelen veronderstelt: kunnen analyseren, een open geest hebben, probleem oplossend bezig zijn, onderdeel kunnen zijn van een groep en een organisatie waar creativiteit een must is. Veel van de werkgevers nu al maar zeker in de komende tien jaar zetten vol in op creativiteit en scannen de cv’s van toekomstige werknemers op deze centrale soft skill.

De soft skill creativiteit is verbonden met andere belangrijke soft skills maar laten we eens kijken hoe we deze soft skill in het onderwijs kunnen verweven.

Wat zijn de doelstellingen van Creativiteit?

Het bevorderen van docenten in creatief denken en de methoden en praktische stappen voor het ontwikkelen of verbeteren van de soft skills van de 21e eeuw.

Aan de slag!

Deelnemen aan een creatieve leeromgeving is totaal anders dan in een standaard klaslokaal zitten. Maar zodra de juiste middelen beschikbaar zijn, zijn de voordelen duidelijk.

Ben je vastbesloten om je klas te helpen haar volledige potentieel te bereiken?

Laten we activiteiten doornemen waarmee u creativiteit in uw klas kunt bevorderen.

Deze activiteiten stellen uw studenten in staat hun creativiteit op relevante, interessante en waardevolle manieren te verkennen.

Activiteit 1: De smaak voor creativiteit in de wereld wekken

Gebruikte materialen en organisatie
Blinddoek, kruidendoos, verschillende kruidenmixen.

Omschrijving van de activiteit:

Voorbeeld: aan het begin van de les zullen de koksopleiding studenten 6 dozen en een blinddoek vinden op hun tafel. De dozen bevatten een mengsel van verschillende specerijen. Tijdens de activiteit versterken de studenten op een creatieve manier de kennis die ze tijdens het leerproces hebben verworven over specerijen, hun herkomst en het gebruik ervan in voedsel.

Idee! De activiteit kan worden toegepast op studenten toerisme door hen te vragen de herkomst van de specerijen te noemen en die op de kaart aan te duiden.

Groepsgrootte: verdeel de groep in groepjes van 2 en instrueer wie de proefleider is en de proever

Tijd: een les

Stappen:

1. Richt het klaslokaal in met op elk bureau materiaal voor 2 personen.

2. Wijs de studenten rollen toe (De docent verdeelt de klas in 2 groepen en bepaalt dat de ene helft de proevers zijn en de andere helft de proefleiders).

3. Leg de taak uit. (Door de tijdens de opleiding opgedane kennis over specerijen toe te passen op hun herkomst en bruikbaarheid in voedsel, moeten beide partijen als team de inhoud van specerijenmengsels bepalen. De proefleider geeft het specerijenmengsel veilig door aan een geblinddoekte persoon, zonder zijn idee van wat het specerij is te noemen. De proever geeft de eerste indruk van het specerij door het mengsel één keer te proeven, de leidinggevende noteert de meningen op het werkblad).

4. Begin met de taak: De proevers bedekken hun ogen met een blinddoek/ proefleiders beginnen met hun taak.

5. Als alle groepen klaar zijn met proeven, vraag dan de studenten om zelfreflectie (Als de studenten klaar zijn, laat de docent de blinddoek verwijderen en vertelt deze over de inhoud van de specerijen. Kortom: elke kok moet over twee belangrijke beroepsvaardigheden beschikken – visie en smaak.

6. Vervolg de les met het leren over het onderwerp.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstellingen behaald:

1. Creativiteit in het MBO onderwerp.

2. Versterking van de kennis die wordt verworven tijdens de lessen van MBO opleidingen door middel van creativiteit.

Aktiviteit 2: het nieuws van morgen

Gebruikte materialen en organisatie
Schandalige krantenkoppen uit de huidige roddelbladen. 

Omschrijving van de activiteit:

Iets nieuws bedenken is altijd creatief. Laat studenten creatief zijn in het leerproces en laat ze zich uiten en beloon ze met iets eenvoudigs voor hun prestatie. Deze activiteit is uitdagend voor studenten van alle leeftijden. Dus: waardeer creativiteit en vier en beloon het.

Materiaal: voorbeelden van schandalige krantenkoppen uit de huidige roddelbladen.

Groepsgrootte: individueel kan maar liever 2 tot 3 studenten

Tijd: ruim 1 uur verdeeld in 30 minuten in kleine groepjes werken en 30 minuten voor bespreking en verkiezing

Stappen:

 1. Laat uw studenten voor de opdracht schandalige krantenkoppen uit de huidige roddelpers zien om hen een idee te geven van hoe de activiteit in zijn werk gaat.
 2. Verdeel de studenten in kleinere groepjes van 2-3 personen of geef deze taak als individueel werk.
 3. Vraag de studenten (groepjes, individueel) een lijst te maken van hun eigen schandalige krantenkoppen voor het nieuws van morgen. (Het is belangrijk de studenten eraan te herinneren dat ze moeten analyseren hoe hun krantenkoppen de aandacht trekken door doelbewust gebruik te maken van tactieken zoals literaire technieken, levendige woordenschat en een sensationele toon).
 4. Als alle teams en individuen klaar zijn, kunnen de studenten hun krantenkoppen delen in de groep/klas en op de sociale media, de nieuwspagina van de school enzovoort.
 5. Na de presentatie van het materiaal en de creatieve ideeën, bespreekt de hele klas de voors en tegens van elk idee.
 6. Organiseer een verkiezing in de groepen voor het beste creatieve idee.
 7. De docent geeft feedback op basis van technische parameters, literaire vaardigheden en niveau van creativiteit.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstellingen behaald:

 • Uitbreiding van het denkvermogen
 • Creatie van nieuwe materialen
 • Geletterdheid van leesvaardigheid in wisselwerking met creativiteit

Activiteit 3: Welke producten kunnen met stikstof worden ingevroren?

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: dit is een mooie activiteiten voor studenten van de koksopleiding. De activiteit is gepland voor twee lessen. Deze bestaan uit 4 delen : Lezen, toepassen van vaardigheden, gebruik van creatieve uitdrukkingen en een praktische activiteit.

Gebruikte materialen: Stikstof, Verschillende voedingsproducten en vloeistoffen.

Groepsgrootte: individueel of in kleine groepjes , maximaal 3

Tijd: 2 lessen

Stappen:

 1. Bereid voor de taak al het nodige materiaal voor: 1e les alleen voedingsmiddelen (op ongespecificeerde plaatsen, in de koelkast of gewoon op het hoofdbureau) en voor de visualisatie stikstof. Voor de 2e les alleen door de studenten geselecteerde voedingsmiddelen en stikstof voor elk groepje studenten.
 2. Stel uw studenten één vraag om ze op weg te helpen: “Welke producten kunnen met stikstof worden ingevroren?” (Verwacht geen mondeling antwoord van hen)
 3. Nodig de studenten uit om in de klas of thuis kruidenierswaren te zoeken die met stikstof kunnen worden ingevroren en vraag hen om er een zo lang mogelijke lijst mee te maken. Tijd 20 min. (De limiet is dat ze alleen kunnen gebruiken wat ze op dat moment in de klas (laboratorium klas) hebben of thuis als de taak virtueel is).
 4. Binnen 15 min. voor het einde van de les informeren de studenten de docent over de lijst die ze hebben weten samen te stellen. De studenten stellen een lijst op van dingen die ze met stikstof zullen bevriezen om te zien of ze bevriezen: water, sap, azijn, melk, ei, bessen, vis, groenten, fruit, yoghurt en ontdooid vlees.
 5. Kondig de thuisopdracht aan: “Iedereen moet een opinie presentatie voorbereiden over de gekozen producten en 2 dagen voor de volgende les 1 product uit de lijst noemen dat ze kiezen als definitief product, dat bevriest in contact met stikstof en waarvan de consistentie en smaak niet veranderd.”
 6. Bij de volgende les beginnen de studenten met het toepassen van de kennis van het werken met stikstof in de praktijk door het invriezen van het gekozen voedingsproduct, volgens de instructies van de docent.
 7. Ze bespreken hun bevindingen en invries resultaten om boeiende gesprekken te voeren over waarom ze de verse eieren in de schaal, verse groenten, zuivelproducten, sauzen op basis van eieren en ontdooid vlees niet kunnen invriezen

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstellingen behaald:

 • Pleiten voor eigen ideeën en het sluiten van compromissen.
 • Deductief redeneren, actief luisteren en creatief denken.

Activiteit 4: Maak je eigen beeld!

Gebruikte materialen en organisatie:

Omschrijving van de activiteit: maak een Halloween kostuum naar je eigen beeld.

Neem de beperkingen voor creativiteit weg en geef de studenten ruimte en een kader waarbinnen zij creatief kunnen zijn. Voorbeeld: Ontwikkel je persoonlijke imago door middel van creativiteit en creatief denken. Deze activiteit is heel geschikt voor studenten Fashion.

Gebruikte materialen: Stikstof, Verschillende voedingsproducten en vloeistoffen.
1. Stoffen
2. Naaidoos
3. Kantoorbenodigdheden
4. Gekleurd papier/karton

Groepsgrootte: individueel of in kleine groepjes , maximaal 3

Tijd: tenminste 1 les maar neem voor het schrijven van een toneelstuk ook 1 les

Stappen:

 1. Bereid voor de opdracht alle benodigde apparatuur en materialen voor.
 2. Vraag de studenten alle beschikbare materialen en apparatuur te gebruiken om het Halloween kostuum naar hun eigen beeld te maken.
 3. Leg de volgende stap van de opdracht aan de studenten uit: In plaats van alleen maar kostuums te dragen op school, moet de hele klas samen een toneelstuk schrijven waarin elk van hun “Halloween kostuum personages” in de verhaallijn is opgenomen. (*Ze moeten bijvoorbeeld bedenken hoe een reusachtige Mickey mouse en de x-man met elkaar zullen omgaan).

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstellingen behaald:

 • Samenwerking
 • Creatieve uitdaging
 • Buiten hun comfortzone gaan

Activiteit 5: Denk na over het gebruik van een gewoon voorwerp: een pen!

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: Deze activiteit spoort de studenten aan na te denken over het gebruik van een gewoon voorwerp: een pen!

Materiaal: Evenveel pennen als studenten + schrijfpapier

Groepsgrootte: groepjes van 3 werken het beste

Tijd: 10 minuten instructie en indelen in groepjes + 10 minuten ideeën genereren + 20 minuten delen van de ideeën + bepalen beste origineelste idee.

Stappen:

 1. Breng de studenten in groepjes bij elkaar.
 2. Geef elk groepje een pen.
 3. Geef de studenten een introductie van de opdracht.
  Hun taak is om in 10 minuten zoveel mogelijk toepassingen voor een opgedroogde pen te bedenken. Iemand in de groep moet de antwoorden opschrijven, want de groep met de langste lijst en meest unieke ideeën aan het eind van het spel wint! Voorbeelden van toepassingen voor de pen kunnen gaan van een rietje tot haarkrullers en nog veel meer. Studenten moeten “outside the box” denken om dit spel te winnen.
 4. Vraag elke groep om hun ideeën te benoemen.
  Elke groep benoemt hun ideeën. Gelijktijdig strepen andere groepen de ideeën door die ook op hun lijst staan. Elke volgende groep noemt niet de doorgestreepte ideeën bij het noemen van zijn eigen ideeën, maar ze moeten het aantal doorgestreepte ideeën benoemen en de nieuwe ideeën die nog niet eerder zijn benoemt. Dit om erachter te komen wie de langste lijst met ideeën heeft.
 5. Benoem de winnaar.

Suggestie: De beste groep moet beloond worden! Een nieuwe interessante pen voor de winnende teamleden werkt goed als prijs bij deze opdracht! De prijs kan van alles zijn…

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstellingen behaald:

 • ‘Outside the box’ denken
 • Een explosie van creativiteit
 • waarderen van de goede ideeën

Activiteit 6: De Torrance-test voor creatief denken

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: Voltooi de “Onvolledige Figuur” test. De Torrance Test of Creative Thinking, een klassieke test voor creativiteit, werd in de jaren zestig geïntroduceerd door de psycholoog Ellis Paul Torrance als een manier om een meer creatief getinte IQ-test af te nemen.

Gebruikte materialen: Werkbladen (zie voorbeeld) + pennen

Via internet meer werkbladen te vinden met ‘De Torrance-test‘
Groepsgrootte: individueel tekenen daarna gehele klas of verdelen in 3 groepen

Tijd: 2 minuten voor het tekenen daarna uitwisselen en presenteren 20 minuten + vragen en evalueren 10 minuten

Stappen:

 1. Deel het werkblad uit aan de studenten. Geef elke student van de klas een blad met de bovenstaande afbeelding, bij voorkeur met een andere vorm voor elke student die naast elkaar zit.
 2. Geef de studenten een introductie over de opdracht. Hun taak is in twee minuten tijd de onafgemaakte figuren af te maken.
 3. Vraag de studenten om hun eindresultaten aan de klas te presenteren.
 4. Evaluatie/zelfevaluatie. De studenten moeten hier 3 vragen beantwoorden:
  – Hoe heb je besloten wat je moest tekenen?
  – Was dit je enige idee?
  – Wat was het moeilijkst in deze opdracht en wat vond je interessant?

  Idee! Indien nodig kunnen de leraren extra vragen stellen en andere studenten uitnodigen om deel te nemen.
 5. Afsluiting. Nadat de presentator (de student) de 3 vragen heeft beantwoord, moet deze hun creatieve tekening labelen op een gemeenschappelijk groot werkblad voor alle opdrachten.
 6. Als alle studenten hun creatieve tekening hebben gepresenteerd en geëtiketteerd op het werkblad, presenteert de docent zijn/haar creatieve tekening en etiket op het werkblad en plaatst het op een zichtbare plaats in de klas zodat iedereen het kan zien.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstellingen behaald:

 • ‘Outside the box’ denken
 • Een explosie van creativiteit opwekken en creativiteit ervaren
 • Waarderen van de eigen originele ideeën

 

Didactische tips

Een veilige omgeving is essentieel voor creativiteit, zodat mensen kunnen spelen, hun autonomie kunnen uitoefenen en risico’s kunnen nemen. Om dit soort ondersteunende klaslokalen te creëren, moeten we als docenten onze verantwoordelijkheid nemen. De volgende technieken kunnen gebruikt worden om creatief denken aan te leren.
Creatief denken voor de ontwikkeling van studenten is de eigenschap die hun toekomst voedt. Het inspireert studenten en het moet worden geïntegreerd in elk onderdeel van het leren. Het moet helpen bij het plannen en ontwerpen van lessen voor studenten. Studenten leren hoe te denken is belangrijker dan studenten leren wat te denken. /Stephen Khan./

Tip 1: Ijsbreker activiteiten

Activiteit of spel bedoeld om de deelnemers te verwelkomen en het gesprek tussen deelnemers van een opleiding, teambuilding of andere activiteit op te warmen

Tip 2: Teamwork

Geweldige manier om teamprestaties te stimuleren!

Tip 3: Zoeken van informatie

Duidt op een welomschreven, gerichte zoektocht naar informatie voor een duidelijk omschreven informatiebehoefte, maar alleen als u een vrij duidelijk idee hebt van het soort informatie dat u nodig hebt.

Tip 4: Illustratie methode

Interpretatie of visuele uitleg van een tekst, concept of proces. Ontworpen voor integratie in gedrukte en digitale gepubliceerde media, zoals posters, flyers, tijdschriften, boeken, lesmateriaal, animaties, videospelletjes en films.

Tip 5: Cognitieve methode

Verwijst naar mentale activiteit met inbegrip van denken, onthouden, leren en taalgebruik. Wanneer we een cognitieve benadering toepassen op leren en onderwijzen, richten we ons op het begrijpen van informatie en concepten

Externe hulpbronnen

Gebruik de onderstaande trefwoorden om meer materiaal en informatie over creatief denken te vinden in online bronnen:

Creatief denken vaardigheid; Creatief denken boost voor leraren; Creatief denken methoden; Creatief denken tools; Creatief denken games.

Als u deze vaardigheid wilt aanleren, kunt u ons sjabloon gebruiken: creatief denken.

Quiz

INHOUD: