Samenwerken

Twee breinen werken beter dan één, hoe meer handen hoe beter. Ondanks de clichés schuilt er kracht in getallen, omdat zij een belangrijk punt illustreren: samenwerking is vaak de beste aanpak.

Inleiding

Twee breinen werken beter dan één, hoe meer handen hoe beter. Ondanks de clichés schuilt er kracht in getallen, omdat zij een belangrijk punt illustreren: samenwerking is vaak de beste aanpak.

De 21e-eeuwse vaardigheid zoals samenwerking kan wellicht moeilijk meetbaar zijn. Zo zullen de resultaten van het eindwerk van studenten of groepen niet voldoende bewijs leveren van hun samenwerkingsvaardigheden. Samenwerking is geen eindresultaat, maar zit verweven in vooral het werken aan de opdracht. U moet hen helpen deze vaardigheid zoveel mogelijk te ontwikkelen in de korte tijd die u hebt om het hen te leren. Het zal de moeite waard zijn.

Een belangrijke kwaliteit voor de 21e eeuw is samenwerking en het dus kunnen werken in een cultuur en organisatie waar samenwerking een steeds belangrijkere plaats gaat innemen. Wwerknemers die samenwerken zijn productiever.

Een stimulerende leeromgeving in een dynamische groep impliceert dat de studenten actief met elkaar samenwerken en een proactieve docent hebben. 

De principes van groepsleren en peer feedback worden gebruikt in combinatie met technologie zoals tablets, smartphones en laptops om discussies te vergemakkelijken, de klasparticipatie te verhogen en het genereren van meer kennis in klaslokalen te bevorderen.

Veel docenten klagen dat hun studenten niet doeltreffend kunnen samenwerken, maar vergeten dat ze moeten worden onderwezen hoe ze dat moeten doen.

Docenten zijn vaak gebonden aan normen en vergeten het belang van het opbouwen van een cultuur van samenwerking. Samenwerking tussen studenten komt niet zomaar tot stand; het proces moet worden vergemakkelijkt, er moet voortdurend aandacht voor zijn en op worden voortgebouwd.

Wat wordt er nu precies bedoeld als we het hebben over ‘samenwerken’?

De Cambridge Dictionary definieert samenwerken als volgt: de situatie waarin twee of meer mensen samenwerken om dezelfde taak tot stand te brengen of te verwezenlijken (Cambridge University Press 2021).

Met andere woorden, samenwerking is groepswerk. Dit komt niet vanzelf maar moet geleerd worden. Het resultaat van een groepsproject hangt in grote mate af van het vermogen van mensen om samen te werken.

Laten we de definitie eens nader bekijken.

Er zijn drie delen in deze definitie:

 • Een groep van twee of meer personen (team)
 • Samenwerken (proces)
 • Bij het nastreven van gemeenschappelijke doelen (doel)

Anders geformuleerd het is een gezamenlijke activiteit van studenten (een probleem oplossen, een taak voltooien, een product ontwerpen, enz.) met gebruikmaking van hun gemeenschappelijke hulpbronnen, kennis en vaardigheden.

Als onderdeel van de samenwerkingsactiviteiten willen we ervoor zorgen dat de studenten niet alleen de fysieke ruimte delen, maar ook de intellectuele ruimte, zodat ze samen meer leren, doen en ervaren dan ze afzonderlijk zouden doen.

De rol van de leraar zal dan stilaan veranderen naar de rol van coach, waarbij zowel deindividuele autonomie wordt aangemoedigd, als ook dat studenten worden geholpen productief te leren samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

collaboration

Wat zijn de doelstellingen van samenwerken?

U weet hoe belangrijk het is dat studenten de vaardigheid van ‘samenwerking’ ontwikkelen, maar leert u uw studenten dat ook actief?

Bevordert u al ‘samenwerking’ in uw klas en denkt u dat uw studenten het belang van deze basisvaardigheid echt begrijpen?

Laten we eens kijken naar enkele van de voordelen van teamwork.

Wat zullen de studenten doen als ze vastlopen in hun werk? Misschien hebben ze grote vooruitgang geboekt met een deel van de opdracht bijvoorbeeld het marketingproject maar zijn ze nu op een wegversperring gestoten die maar niet weg wil gaan. Hun ideeën raken op, de vooruitgang is vertraagd en hun tijd raakt op. Geven ze het op?

Natuurlijk niet. Ze hebben geleerd om hulp te vragen of een ander perspectief te kiezen. Zij kunnen een brainstorm- of whiteboardsessie met hun team organiseren of zelfs de mening van een collega vragen.

Nu zij geleerd hebben samen te werken, kunnen zij dat probleem oplossen.

Mensen (en organisaties) werken doeltreffender samen door samenwerking

Stel je voor dat je in een hotel werkt, ze staan op het punt een groot evenement te houden en de dingen lopen niet zoals gepland. In deze situatie kan het van cruciaal belang zijn dat verschillende afdelingen die niet nauw met elkaar verbonden zijn, doeltreffend samenwerken.

Dankzij de gemengde vaardigheden zult u het probleem kunnen oplossen, aangezien het vaak nodig is dat mensen met verschillende vaardigheden en expertisegebieden samenwerken.

Dit team kan bestaan uit hotelmanagers, catering- en facilitair managers en misschien iemand van buiten de organisatie.

Drie (of vier) verschillende teams zijn samengebracht, er is een gemeenschappelijk doel tussen hen vastgesteld en de banden die zij hebben gesmeed zullen in de toekomst iedereen ten goede komen.

Kortom, door samenwerking hebben zij een aantal organisatiemuren kunnen afbreken en sterkere banden tussen afdelingen tot stand kunnen brengen.

collaboration

Mensen leren van elkaar als ze samenwerken

Leren van mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden is een van de beste aspecten van samenwerking. Uw studenten moeten de samenwerking met teamleden of zelfs verschillende teams als een leermogelijkheid beschouwen.

Dit betekent om feedback vragen, kennis delen, een beter beeld krijgen van hoe je collega’s werken en meer te weten komen over hoe zij projecten aanpakken. Tijd doorbrengen met leren van collega’s is niet alleen een voordeel van samenwerken, maar ook een manier om een omgeving te creëren waarin werknemers voortdurend leren, zich ontwikkelen en groeien.

Samenwerking biedt teams de kans om fouten, successen, mislukkingen, workflows en andere kennis te delen. 

Het stelt een team in staat om een perspectief vanuit meerdere gezichtspunten te leren kennen.

Open nieuwe communicatiekanalen

Het succes van bedrijven hangt af van het vinden van nieuwe manieren om te communiceren en informatie te delen, dus samenwerking is van cruciaal belang om verbindingen tussen afdelingen tot stand te brengen. Uw studenten zijn misschien vertrouwd met hulpmiddelen zoals een intranet op hun werkplek. Het doel van deze kanalen is in wezen uw organisatie open te stellen zodat teams van alle afdelingen met elkaar kunnen communiceren en te weten kunnen komen wat anderen aan het doen zijn via nieuwsupdates, nieuwsbrieven, aankondigingen, evenementen, discussies, enz.

Als gevolg van het leren samenwerken, zullen zij in staat zijn op verschillende manieren te communiceren.

Studenten die samenwerken zijn later productievere werknemers

complex en veeleisend project moeten uw studenten bereid zijn toe te geven dat zij hulp nodig zullen hebben, zodat een teaminspanning noodzakelijk zal zijn. Dit is waar samenwerking om de hoek komt kijken. Op die manier kunnen wij een zware last verdelen, creatieve oplossingen bedenken voor moeilijke problemen en het grote geheel beter overzien.

Wanneer in een klaslokaal wordt samengewerkt, kan deze stijl van werken later worden genormaliseerd, waardoor de studenten worden geholpen om in hun beroepsleven efficiënt te werken. 

Samenwerking in de klas verwijst naar onderwijssituaties waarin de nadruk ligt op leren in groepsverband. In samenwerkende klassen worden studenten aangemoedigd kritisch te denken, problemen op te lossen en meningen te delen. 

Lessen waar samenwerking is ingebakken stimuleren deductief redeneren.

An de slaag!

Wilt u samenwerkend onderwijzen en leren in uw klas introduceren? De volgende voorbeelden van activiteiten voor samenwerkend leren schetsen enkele manieren om innovatieve pedagogische benaderingen te gebruiken om zinvolle leeractiviteiten te ontwerpen. Deze voorbeelden zullen dienen als inspiratie voor uw eigen lesplan voor samenwerkend leren, en u ideeën geven voor mogelijke leerbenaderingen, activiteiten en inhoud.

Aktiviteit 1: Samen oplossen van problemen

Teamwork oefening om samen problemen op te lossen.

Gebruikte materialen en organisatie

Groepsgrootte: vier of meer studenten

Tijd: ongeveer een uur

Huiswerk: kom bijeen met een whiteboard en stiften (of een virtueel equivalent). Dit duurt ongeveer een uur.

Stappen

 1. Kies een probleem waarmee uw studenten momenteel op het werk te maken hebben Hoe hindert het de ploeg en welke problemen veroorzaakt het?
 2. Creëer oplossingen door te brainstormen. In dit stadium, laat de ideeën vrij stromen. Oordeel niet en bekritiseer niet tot de volgende fase.
 3. Onderzoek elk idee. Door iedereen in de groep bij de ideeën te betrekken, kunt u te weten komen wat hun sterke en zwakke punten zijn. Maak een lijst van de opties, rangschik ze van best naar slecht wat hun voor- en nadelen betreft. Neem de beste opties op deze lijst in detail door. Kan deze oplossing in verschillende tijdsbestekken worden uitgevoerd, met onverwachte veranderingen, enz. Zorg ervoor dat u een oplossing kiest die duurzaam is en goed wordt ondersteund.
 4. Stel een actieplan op waarin de stappen worden beschreven die moeten worden genomen om de oplossing te implementeren. Duidelijk teamrollen en tijdschema’s vaststellen.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstelling behaald:

Door teambuildingactiviteiten ontwikkelen de leden vaardigheden op het gebied van probleemoplossing en het opbouwen van relaties. Idealiter moet een consensus worden bereikt waarbij elk teamlid wordt gehoord over ten minste één (zo niet alle) aspect van de oefening. Door de minder assertieve leden aan te moedigen commentaar te leveren en de meer assertieve leden te laten luisteren, ontstaat er een evenwicht.
Bron: gebaseerd op NCES-rapport over collaborative problem solving.

Activiteit 2: persoonlijke successen delen en werken aan teambuilding

Gebruikte materialen en organisatie

Groepsgrootte: twee of meer studenten

Tijd: stap 1: tien tot vijftien minuten; stap 2 afhankelijk van de grootte van de groep

Stappen

 1. Vraag de studenten (die bijvoorbeeld een praktijk opdracht hebben gedaan of een stage hebben gelopen) om zich in paren op te splitsen en laat elk paar praten over een recent succes dat ze hebben gehad (vorige week, vorig semester). Het onderwerp kan een onderwerp naar keuze zijn (b.v. gesprekken over werk, time management of de kennis die zij hebben opgedaan). Tip: bij het vormen van paren: probeer studenten met verschillende rollen aan elkaar te koppelen. Deze activiteit moet tien tot vijftien minuten duren.
 2. Nodig een van de twee studenten uit om gedurende ongeveer drie minuten een persoonlijk succesverhaal te vertellen.
 3. Vraag de tweede student om na te denken over wat de eerste student heeft gezegd.
 4. De stappen 2 en 3 moeten voor de volgende student worden herhaald.
 5. Nodig iedereen uit voor een groepsbijeenkomst waar elk lid het succes van zijn ‘partner’ kan beschrijven.
 6. Leidt een discussie met alle studenten om gemeenschappelijke kwesties en punten van zorg vast te stellen die zijn voortgekomen uit het delen en begrijpen van succes.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstelling behaald:

Door deze teambuildingoefening zullen de leden in staat zijn gemakkelijk en doeltreffend te communiceren. Bovendien zal het team in staat zijn successen te erkennen en te vieren.

Activiteit 3: Mission Impossible

Gebruikte materialen en organisatie

Materialen om een poster te maken
Het programma ‘Canva’ als er een digitale poster gemaakt moet worden
Video apparatuur of mobiele telefoons als er een video presentatie word gemaakt

Groepsgrootte: onbeperkt (splits studenten in 2 of meer groepen)

Tijd: twee uur

Stappen

 1. Maak een lijst van uitdagingen op basis van het onderwerp dat wordt onderwezen. (In het voorbeeld hieronder zie je taken met betrekking tot creativiteit en sociale-mediamarketing).
 2. Vertel uw groep studenten om uitdagingen te voltooien in een beperkte tijd. Door tijdsdruk worden zij gedwongen de taken onderling te verdelen en elkaar te helpen.
 3. Aan het eind van de activiteit zullen alle resultaten worden gepresenteerd en zal een winnende groep worden gekozen. Naast de tijdsdruk hebben zij ook te maken met de uitdaging van de concurrentie, die hen moet motiveren om hun creativiteit te gebruiken.
 4. Voor de presentatie kunt u de volgende voorbeelden geven
  Schrijf een gedicht over een project waar je net aan gewerkt hebt of kies een onderwerp uit je lessen voor hen.
  – Gebruik Canva om een poster over je school te maken.
  – Zing samen een liedje en maak een video.
  – Maak een tekening met van elk lid daarin gemonteerd een foto.
  Kies een naam voor uw groep en ontwikkel samen een logo of een spandoek.
  – Maak samen een grappige video.
 5. Bekijk aan het eind van de tijd samen de resultaten. Kies het winnende team en bespreek samen de vorderingen. Vraag hen wat hun favoriete uitdaging was, wat de moeilijkste uitdaging was, was er een leider, hoe verdeelden ze de taak, wat zouden ze anders doen als ze het spel opnieuw konden spelen?

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstelling behaald:

Deze oefening helpt de groep om creatief samen te werken onder tijdsdruk, rollen te verdelen en elkaar succes te gunnen.

Activiteit 4: Samen oefenen met digitale hulpmiddelen

Kennismaken met de mogelijkheden van de beschikbare digitale media gericht op samenwerking.

Gebruikte materialen en organisatie

Groepsgrootte: onbeperkt

Tijd: vrije keuze

Inline whiteboards

 • Flock
 • Slack
 • Microsoft Teams
 • Trello
 • Skype
 • Zoom-Meetings
 • Google Drive …

Stappen

 1. U kunt elk huiswerk of project kiezen dat u met uw groep studenten hebt voorbereid. Geef de groepen een beperkte tijd om de taak uit te voeren en zeg hen dat ze alleen digitale media mogen gebruiken om te communiceren om de taak uit te voeren.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstelling behaald:

Deze oefening helpt hen niet alleen om samen te werken omdat ze in een groep moeten werken, maar maakt de studenten ook vertrouwd met het gebruik van digitale technologie om te communiceren en samen te werken.

collaboration

Activiteit 5: Terugkoppeling na een activiteit

Oefening is gericht om te achterhalen wie van de groepsleden de meeste steun hebben gegeven dan wel een centrale rol heeft vervuld.

Gebruikte materialen en organisatie

Tijd: 20 tot 25 minuten

Groepsgrootte: afhankelijk van de activiteit voorafgaand aan deze oefening.

Uitgeprinte vragen
Geeltjes

Stappen

 1. Deel een papier uit of presenteer de vragen digitaal aan elke deelnemer.
 2. Elk lid van de groep moet de volgende vragen beantwoorden in rond de 5 minuten:
  – Met wie communiceert u het vaakst in verband met de uitvoering van taken?
  – Wie heeft je onlangs geholpen met een moeilijke taak?
  – Heb je een teamgenoot die je de laatste tijd niet herkend hebt?
  – Hoe heb je anderen geholpen?
 3. Zet de deelnemers in kleine groepen en laat ze 5 minuten bespreken naar specifieke soorten hulp die nodig was en door wie die gegeven werd.
 4. Hele groep bij elkaar halen
 5. Breng de bevindingen van elke kleine groep over de nuttige mensen en praktijken die zij ontdekt hebben terug naar de hele groep.
 6. Identificeer de overeenkomsten tussen de mensen en praktijken die de deelnemers in hun verhalen hebben ontdekt.
 7. Concludeer hoe praktijken of rollen die niet nuttig zijn, zodanig kunnen worden veranderd dat ze wel een bijdrage kunnen leveren.

Met deze activiteit heeft u de volgende doelstelling behaald:

Deze teambuildingactiviteit helpt je om de minst coöperatieve teamleden te vinden en te markeren.

Verschillende rollen in de kleine groepen (zoals het schrijven van groepsnotities en het rapporteren aan de groep).

Bovendien kunnen zo vaardigheden worden ontwikkeld (zoals spreken in het openbaar en leidinggevende vaardigheden).

Bron: gebaseerd op McKinsey Quarterly-onderzoek.

Didactische Tips

Het vermogen van studenten om samen te werken kan niet worden aangeleerd of verbeterd door hen simoel in een groep te plaatsen.

Om een voorbeeld te nomen: als bij een opdracht het werk in kleinere stukken wordt verdeeld die onafhankelijk van elkaar kunnen worden voltooid, en slechts uiteindelijk door een nietje worden samengevoegd, dan is er slechts sprake van ‘parallel werk’ en is er dus geen drive om als groep samen te werken.

Leraren spelen een sleutelrol bij het scheppen van de voorwaarden voor samenwerkend leren, bijvoorbeeld door opdrachten te ontwerpen waar samenwerking essentieel is. Docenten moeten daarbij voortdurend aandacht besteden aan het proces van vorming van (sub)groepen. De rol van docenten bij het bevorderen en modelleren van samenwerkingsvaardigheden moet structureel verweven zitten in de werkvormen, de structuur en het ontwerp van taken/projecten, en het geven van feedback. Dat is nogal wat.
En vergeet niet: leerkrachten zijn rolmodellen: zichtbare samenwerking tussen leerkrachten is essentieel om de prestaties van de studenten te verbeteren!

Meer informatie over samenwerking tussen leraren hier

Tip 1: Groepsvorming

Studenten hebben de neiging gemakkelijker vrij werk te doen wanneer er meer leden in een groep zijn – andere studenten het werk voor hen laten doen. studenten met lagere prestatieniveaus kunnen baat hebben bij heterogene groepen. Hier zijn wat creatieve manieren om groepen te maken:

 • Verdeel ze door hun verjaardagsmaand
 • Vul een zak met vier of vijf soorten snoep. Vraag de studenten bij aankomst om een snoepje te kiezen en groepjes te vormen naargelang het soort snoep dat ze hebben.
 • Breng een puzzel mee naar de les. Als de studenten in de klas komen, geef ze dan een stukje van de puzzel. Bij deze activiteit zoeken ze het puzzelstuk dat bij hun eigen puzzelstuk past, en vormen dan een paar of een groepje.
 • Maak een willekeurige trekking met een doos papier van twee of meer kleuren, afhankelijk van het aantal groepen dat je nodig hebt.
collaboration

Tip 2: Groepsregels

Richtlijnen voor leerkrachten waarin expliciet manieren worden genoemd om groepsdeelname te vergemakkelijken, zoals het bespreken van alternatieve oplossingen of het ondersteunen van ideeën met redenen, zullen waarschijnlijk meer zorgen voor samenwerking. Docenten bevorderen ook de samenwerking door normen voor groepscommunicatie vast te stellen en deze te modelleren.

Tip 3: Taakstructuur/activering

Samenwerking wordt waarschijnlijk niet geïnspireerd door uit het hoofd leren of eenvoudige taken, zodat, om tot effectieve samenwerking te komen, de taakstructuur bepaalde leerprocessen en -mechanismen moet activeren. De studenten moeten de gewenste prestaties kunnen aantonen door taken uit te voeren die voldoende uitdagend, authentiek en nieuw zijn om uitvoerige uitleg en betrokkenheid van medestudenten uit te lokken.

Tip 4: Feedback van de leerkracht

Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om toezicht te houden op de samenwerkingsactiviteit en om de studenten formatieve feedback te geven over de kwaliteit van hun samenwerking tijdens het project en op het einde van het project (Webb and Mastergeorge, 2003). De leerkracht moet anticiperen op negatief groepsgedrag, zoals “free riding”, en voortdurend de interacties in de groep in het oog houden.

Tip 5: Reflectietijd

Studenten kan worden gevraagd om na te denken over hun individuele deelname en over de processen en de vooruitgang van de groep tijdens een project. Dergelijke reflecties kunnen belangrijk zijn voor het verbeteren van samenwerkingservaringen en het verzamelen van bewijsmateriaal over de kwaliteit van de interacties van de studenten.

Tip 6: Stimuleer samenwerking tussen studenten met verschillende vaardigheden

De ene student heeft een uitdagende leerstijl, een andere student een leerstijl die gebaat is bij overleggen, en weer een andere die extra uitleg en ondersteuning nodig heeft. Door de verschillende type studenten bij elkaar en met elkaar opdrachten te geven leren ze dat er meerdere oplossingsmogelijkheden zijn en manieren van aanpak en zullen ze elkaar ook leren te ondersteunen.

Tip 7: Gebruik individuele vaardigheden voor collectieve, gezamenlijke overwinning

Succes van de ene straalt af op de andere als je tot de groep behoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe sport werkt.

Tip 8: Creëer complexe leeractiviteiten

Studenten moeten een reden hebben om samen te werken. Eenvoudige taken kunnen gemakkelijker alleen worden uitgevoerd, maar samenwerking is nodig wanneer een taak complex is: zij is te moeilijk en heeft te veel componenten om alleen te volbrengen.

Bij complexe activiteiten gaat het om uitdaging, vermaak, stimulering en een aantal elementen. Om het doel te bereiken, de taak tot een goed einde te brengen, te slagen en een goed cijfer te halen, moet het team samenwerken en kennis delen om te slagen (Johnson, Johnson and Holubec, 2008).

Tip 9: Crëeer opdrachten met een link naar maatschappelijk relevante vraagstukken

Crëeer opdrachten met een link naar maatschappelijk relevante vraagstukken
Studenten kunnen hun gemeenschappen helpen door rigoureuze projecten te ontwikkelen waarbij studenten een probleem moeten identificeren (bv. evenwicht tussen bevolkingsgroei en bescherming van groene ruimte) en samen over een oplossing moeten beslissen door middel van onderzoek, discussie, debat en tijd om hun ideeën uit te werken.

 • Geef de studenten voorbeelden van succesvolle samenwerking om hen te helpen de voordelen van samenwerking in te zien.
 • De cursisten door de fasen van teambuilding leiden (formatie, aanval, normalisatie en prestatie).

Tip 10: Verminder de mogelijkheden om alleen te gaan

Een probleem dat studenten ondervinden bij het werken in samenwerkingsgroepen is free riding, waarbij één lid al het werk doet terwijl een ander lid profiteert van het resultaat. Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om free riders te voorkomen:

 • Beperk groepen tot maximaal vijf personen.
  Niet meedoen is moeilijker als er minder ruimte is om je te verstoppen. Ervoor zorgen dat studenten zowel individueel als in groepsverband verantwoordelijk worden gehouden (Johnson, Johnson and Holubec, 2008). U zou bijvoorbeeld elke leerling aan het eind van de dag een toets kunnen geven op basis van de resultaten van hun gezamenlijke activiteit.
  Ontwikkel rollen die relevant zijn voor het werk en de inhoud.
  Vooral in grote klassen zoals deze, kunnen rollen als tijdwaarnemer studenten ontmoedigen om zich intellectueel met de inhoud bezig te houden. Meer betekenisvolle rollen als manager, monitor en leider stellen de studenten echter in staat zich de situatie eigen te maken en hun leraar een oordeel te geven over hun prestaties.
 • Het moet de studenten ertoe aanzetten hun eigen deelname en inspanning, alsook die van elk teamlid, te evalueren.
 • Zorg voor voldoende mogelijkheden voor discussie.

Tip 11: Wees alert op de spanning tussen ‘efficiëntie’ en ‘samenwerking’

Het hoofddoel van veel groepsprojecten is het werk te verdelen en op een zo efficiënt mogelijke manier een product tot stand te brengen. Door deze focus op producten zien we het proces van samenwerking vaak over het hoofd. Samenwerking is gebaseerd op discussies die studenten verbinden met elkaars ervaringen, hen diepgaand betrekken in een gedeelde intellectuele ervaring, en het bereiken van consensus bevorderen.

Zij kunnen bijvoorbeeld een gemeenschappelijke visie creëren of hun overtuigingen en beginselen rond een oplossing of beslissing tot uitdrukking brengen. Debat en consensus helpen de studenten zowel meningsvormende als sociale vaardigheden te ontwikkelen: zij leren hun ideeën te onderbouwen met bewijzen en analytisch redeneren, te onderhandelen over interpretatie en effectief te argumenteren.

Tip 12: In te zetten samenwerkingsinstrumenten

Trello (trello.com)

Trello is perfect voor het creëren van uw digitale klaslokaal. Organiseer informatie- en brainstormborden met de namen van de studenten erop, zodat ze weten wat er gaande is. Uw studenten kunnen een overzicht hebben en met elkaar in contact komen, waar ze ook zijn. Trello is rijk aan functies, waardoor je checklists kunt opnemen, oefeningen kunt weergeven, doelen kunt visualiseren en projectstappen kunt controleren. Met Trello kunt u rechtstreeks in een Google Doc samenwerken met uw teamleden.

 

Confluence (atlassian.com/software/confluence)

Confluence stelt teams in staat hun werk te creëren, samen te werken en te organiseren. Dit instrument maakt kennis beschikbaar over de teams heen en is ideaal voor de opslag ervan. Teamleden hebben toegang tot de institutionele kennis en informatie die zij nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen

 

Slack (slack.com)
Slack is een handig platform om uw studenten met elkaar in contact te houden. Het is perfect om bestanden, verduidelijkingen of vragen heen en weer te sturen met een e-mail ketting inbegrepen. Het geeft u de mogelijkheid om kanalen te maken voor specifieke onderwerpen of teams.

 

Google Drive (drive.google.com)

Google Drive stimuleert samenwerking en zichtbaarheid. Meerdere gebruikers kunnen bijvoorbeeld hetzelfde document tegelijkertijd bewerken met de functie Documenten.

 

Miro (miro.com)

Samenwerking gemakkelijk gemaakt. Met het online whiteboard Miro kunt u altijd en overal met anderen samenwerken. Het is snel, gratis en makkelijk te gebruiken.

Tip 13: Nog een aantal hints die voortdurend onderdeel kunnen zijn van een cursus waar samenwerken is ingeweven

★ Geef de studenten hints over hoe ze kunnen samenwerken.

★ Plan extra tijd voor discussie (moedig zo nodig samenwerking aan door op verschillende punten in de sessie ideeën en vragen aan te dragen).

★ Geef de studenten een partner als ze klaar zijn.

★ Evalueer voortdurend samenwerkingsverbanden (terwijl docenten studenten kunnen evalueren, moeten studenten ook zichzelf evalueren. Zelfbeoordeling is een sterk punt).

★ Concentreer je op specifieke indicatoren in een rubric. (Er zijn verschillende indicatoren, bv. gedachten geven, feedback geven, enz.) Concentreer je tijdens een les op één indicator. Er kan zelfs een reflectie zijn aan het eind).

★ Elke les moet het concept van samenwerking bevatten (leer deze vaardigheid niet geïsoleerd. Hoe werkt het in een les, stamactiviteit of project? Hoe ziet samenwerking eruit in een online of gemengde omgeving)?

★ Hang een samenwerkingsposter op in de klas (dit kan een kopie zijn van een rubric of een lijst van “Ik kan uitspraken”). Je kunt het van tevoren aangeven).

★ Overweeg samenwerking in te bouwen in uw formatieve evaluatie (loop rond in de klas, praat met studenten en groepen, stop de groep om aanpassingen te maken, enzovoort).

★ Samenwerking is terug te vinden in inhoudelijke normen (inhoudelijke normen bevatten vaak woorden als bespreken, overeenkomen, debatteren en uitleggen. Samenwerking is een fundamenteel onderdeel van de normen).

★ Overweeg een schoolbrede aanpak. (Een cultuur die samenwerking bevordert, reikt vaak verder dan het klaslokaal. Bereid woordenschat, posters en schoolbrede initiatieven voor.) actierubriek. (Laat ze de rubriek bekijken voordat ze samenwerken, en nadat het project is voltooid.

Externe hulpbronnen

Op internet is een schat aan interessant lesmateriaal en methodologie te vinden die het creatief denken en de ontwikkeling daarvan tijdens het leren stimuleert.

Als u deze vaardigheid wilt aanleren, kunt u ons sjabloon gebruiken: samenwerking.

Trefwoorden

Gebruik de trefwoorden hieronder om meer materiaal en informatie over creatief denken te vinden in online bronnen: Keywords: Creatieve denkvaardigheden; Creatieve denk boosters voor leraren; Creatieve denkmethoden; Creatieve denk tools; Creatieve denk spelletjes.

Verwijzingen naar externe bronnen voor nadere informatie

Meer informatie over de onderwijssamenwerking hier.  Deze middelen kunnen helpen bij het leren samenwerken.

PBLWorks – De site heeft rubrics voor de rangen K-2, 3-5, en 6-12. Het is een goede plek om te beginnen. Om toegang te krijgen tot PBLWorks, moet u zich registreren. Het is tenslotte gratis!

Microsoft Innovative Learning– Deze website biedt rubrics voor het beoordelen van 21e eeuwse vaardigheden. De link leidt naar een PDF-bestand met rubrics voor samenwerking voor alle rangen.
YouTube – Het kanaal biedt een verscheidenheid aan video’s met teambuildingactiviteiten.

Quiz

INHOUD: