Initiatief

Initiatief nemen en tonen op de werkvloer is absoluut niet altijd makkelijk. Vooral niet wanneer studenten bijvoorbeeld als stagiaire bij een bedrijf aan de slag gaan. Maar in hoeverre leren we onze studenten om deze vaardigheid te ontwikkelen? Eigenlijk leiden wij onze studenten wat dat betreft vrij passief op. Wij bedenken van te voren alles, heel gestructureerd, maar geven studenten weinig ruimte om zelf initiatief te nemen. We leiden ze op als een werknemer die netjes afwacht tot de werkgever hem de opdracht geeft, maar dat is niet de realiteit. En zeker nu niet meer. Vaste banen zijn er steeds minder en het aantal freelance-opdrachten neemt toe.

Inleiding

show initiative and do something great

Wat zijn manieren om studenten te motiveren om actie te ondernemen in de klas en op het werk?

Hoe help je degenen die hulp nodig hebben in initiatief nemen?

Op een wereldmarkt die exponentieel verandert, is verandering de enige constante. Elke bedrijfstak kan in een oogwenk veranderen. Nieuwe methodologieën en ideeën ontwrichten de industrieën elke dag. Initiatief nemen is het vermogen om veranderingen door te voeren en zich daaraan aan te passen. Daarom worden de 21e-eeuwse soft-skills van steeds essentiëler belang.

Dankzij de soft skill ‘initiatief nemen en tonen’ leren studenten hoe ze op veranderingen kunnen reageren. 

Initiatief nemende docenten zijn bijvoorbeeld docenten die in oplossingen denken en niet in problemen. Ze werken liever vooruit in plaats van ‘achteruit’.  Het zijn docenten die graag vragen stellen. Bijvoorbeeld of ze iemand kunnen helpen.  En het zijn docenten die zich durven uit te spreken over de kansen en problemen die ze signaleren, voorstellen doen en oplossingen aandragen.

Wat zijn de doelstellingen van initiatief nemen?

Het is de bedoeling dat professionals verschillende voordelen ervaren van het initiatief nemen.

Ze ontwikkelen zich sneller dan anderen die geen initiatief nemen. Ze tonen eigenaarschap op de werkvloer, creëren eigen kansen en groeien sneller door in hun carrière.

Ze pakken de regie over hun eigen leven. Over het algemeen klagen ze minder en zoeken ze vooral bij zichzelf wat ze kunnen verbeteren.

Ze blijven voor op de concurrentie en ze blijven op de hoogte van wat er in hun vakgebied gebeurt.

Ze zijn professionals doorgaans waardevolle leden van een team. Ze hebben zelfvertrouwen en laten zien zij bereid zijn hard te werken om het professionele of persoonlijke leven te verbeteren.

Aan de slag!

Initiatief nemen kun je leren. Het nemen van initiatief is bij uitstek een vaardigheid waar je in groeit door het opdoen van ervaring. Hieronder veel activiteiten die je gelijk kan toepassen en die jou verder gaan helpen!

Aktiviteit 1: Zaken spelen

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: Door deze activiteit zullen de studenten een beter inzicht krijgen in de bedrijfsstructuur en hoe ze in hun carrière vooruit kunnen komen. Als docent kunt u de rol van CEO of President op u nemen, en uw studenten kunnen de titel van manager of werknemer hebben, waardoor ze waardevolle titels krijgen. Deze activiteit kan het hele schooljaar doorgaan.

Gebruikte materialen: U kunt ook online bedrijfssimulatie spellen vinden. Kijk op deze website bij externe hulpbronnen.

Groepsgrootte: de hele klas of in subgroepen passen bij het “bedrijf’.

Tijd: het gehele schooljaar door / duur rond een les per keer

Stappen

 1. Bepaal samen met uw klas het doel van uw “bedrijf” en de rollen die iedereen daarin zal spelen. Rollen kunnen worden gecreëerd op basis van de banen die je studenten hebben (bijvoorbeeld hotelrollen: te beginnen met managers, schoonmaakpersoneel, enzovoort). Geef hen taken die relevant zijn voor hun rol en geef hen de ruimte om initiatief te tonen en hun taken te ontwikkelen. Om het werkende leven na te bootsen, geef hen punten of een soort “betaling”.
 2. Kom om de 3 à 4 weken samen om te evalueren hoe het gaat en om te presenteren wat er bereikt is. Het doel is hen te motiveren.
 3. Kom bijeen voor een grote vergadering waar iedereen zijn “betaling” krijgt en zijn verwezenlijkingen samenvat. Studenten die ‘extra’ zaken aan hun rol toevoegen of buiten hun rol oppakken dus initiatief tonen worden extra beloond. Als docent deze koppeling tussen initiatief nemen en extra beloning en waardering uitvoerig bespreken.

Met deze activiteit heb je volgende doelstelling behaald:

 • Vanuit verschillende rollen onderzoeken wat de motivatie per rol is
 • Studenten leren dat extra zaken oppakken in of buiten hun rol extra beloning en waardering oplevert
 • De koppeling van extra beloning of waardering en initiatief nemen koppelen aan de ‘echte wereld’.

Activiteit 2: Envelop opdracht (door Tina Seelig van Stanford University)

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: De studenten worden geacht het huidige, onbekende bedrag in de envelop in twee uur te verhogen. Als de studenten initiatief tonen, beseffen ze hoe gemakkelijk het voor hen is om geld te verdienen.

Gebruikte materialen: een enveloppe en wat geld erin

Groepsgrootte: de hele klas verdeeld in subgroepen

Tijd: 2 uur

Stappen

 1. Leg de envelop klaar met een klein geldbedrag (niet meer dan 2 euro is prima). Geef ze de envelop en zeg dat ze een manier moeten bedenken om het geld te verhogen.
 2. Geef ze twee uur de tijd om creatief te zijn. Je kunt ze eventueel enige regels geven over wat wel en niet mag. (Bijvoorbeeld: soms bedenken studenten manieren zoals ruilen voor voorwerpen die waardevoller zijn of door hun taak uit te leggen en “investeerders” te vinden).
 3. Kom samen en evalueer hoe het was en wat ze geprobeerd hebben om het geld te verhogen. Meestal vinden de studenten altijd wel een manier om het geld te verhogen en beseffen ze hoe gemakkelijk het kan zijn om succes te hebben als je creatief bent en initiatief toont om met creatieve ideeën te komen.

Met deze activiteit heb je volgende doelstelling behaald:

 • De koppeling leggen tussen initiatief nemen en creativiteit of ‘outside the box’ denken
 •  Beleven dat je samen tot wilde ideeën kan komen die buiten ‘normale’ kaders vallen

Activiteit 3: Inspireren met ondernemers

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: Verzamel video’s met succesverhalen van ondernemers. Het doel van deze “oefening” is de studenten via aanstekelijke filmpjes te interesseren en te motiveren om initiatief te tonen.
Gebruikte materialen: motiverende filmpjes (Youtube is een goede bron hiervoor)

Tijd: zo lang als je wilt

Groepsgrootte: De hele klas

Stappen

 1. Verzamel video’s met succesverhalen van ondernemers en hoe zij daar zijn gekomen. Meestal gaat het om het tonen van initiatief en hard werken om te slagen. Bijvoorbeeld: The Science of Taking Action | Steve Garguilo | TEDxCarthage.
 2. Laat van nu af aan een paar van die video’s zien. U zult zien dat uw studenten geïnspireerd zullen raken, en misschien u ook.
 3. Geef uw studenten de kans om in kleine groepjes van 4 over hun observaties en indrukken te praten. Stuur in openvragen tijdens de gesprekken van de subgroepjes naar de soft skill initiatief te nemen.

Met deze activiteit heb je volgende doelstelling behaald:

 • Koppeling succes en initiatief leggen
 • De studenten te interesseren en te motiveren om initiatief te tonen.

Activiteit 4: Neem initiatief in al je groepswerk

Gebruikte materialen en organisatie

Omschrijving van de activiteit: Groepswerk kan kritisch denken en teamwork in kleine groepen bevorderen, maar om initiatief nemen te stimuleren is er meer nodig dan alleen studenten in groepen te laten werken. Aangezien het meeste groepswerk echter door een of twee studenten kan worden gedaan, terwijl de anderen achterover leunen en instemmen, werkt dit niet zo goed voor grote groepen.

Gebruikte materialen: maak vooraf een lijstje met beoordelingscriteria en stel die lijst met de groep bij indien nodig.

Groepsgrootte: hangt af van groepswerk

Tijd: hangt af van groepswerk

Tip: Het proces werkt beter als je studenten de kans geeft te beoordelen hoe behulpzaam hun teamgenoten waren bij het volbrengen van de taken. Door dit soort druk te creëren, worden studenten gemotiveerd om beter te worden en te voorkomen dat ze als “zwakke schakel” in het team worden gezien.

Stappen

 1. Bespreek va te voren met de klas door dat je regelmatig aan de hand van een aantal beoordelingscriteria het groepswerk samen wil gaan beoordelen. Kom als docent met een eerste lijst van criteria maar laat die aanvullen door de groep. Doe dat aanvullen maar ook het schrappen van beoordelingscriteria regelmatig terugkeren.
 2. Laat uw studenten na het groepswerk elkaar beoordelen, op basis van hoe nuttig ze waren voor de groep en hoe goed hun teamwork was.
 3. Werk toe in de opvolgende beoordelingen toe naar een lijst voor de eind evaluatie. Bespreek die met hen, en beslis met hen welke criteria voor de eindevaluatie moeten worden gebruikt. Er kunnen verschillende categorieën worden opgesteld, en de studenten kunnen deze categorieën dan proefdraaien met deze criteria om te beoordelen en van commentaar voorzien.
  De categorieën kunnen zijn: Table for initiative exercise
  (Bron: https://teaching.cornell.edu/resource/how-evaluate-group-work)
 4. Laat ze hun groepswerk doen en let op studenten die stil lijken en moedig ze misschien aan door te vragen waarom en wat ze te zeggen hebben. Hun betrokkenheid kan daardoor toenemen. Dit zal hen waarschijnlijk aanmoedigen om meer input te geven. Moedig de teamleden ook aan om elkaar aan te moedigen.
  Door vroeg in het project te evalueren, kunnen groepen beoordelen hoe ze zich kunnen verbeteren. Blijf regelmatig feedback aan groepsleden geven, zodat zij hun vorderingen zowel collectief als individueel kunnen beoordelen.
 5. Bespreek met de groep wat er beter kan en wat er al goed gaat. Afhankelijk van de evaluaties van je medestudenten, kan je je cijfer eventueel bijstellen.

Didactische Tips

Het vermogen om initiatief te nemen is een onbetaalbare vaardigheid die door werkgevers zeer wordt gewaardeerd. 

Welke didactische tips kunnen worden gebruikt om initiatief een boost te geven?

Tip 1

Haalbare doelen moedigen mensen aan om initiatief te nemen. Vooral als het doel gebaseerd is op wat je studenten belangrijk vinden.

Uw studenten zullen meer gemotiveerd zijn om hun werk af te maken en zullen verder gaan dan u verwacht, als u de klassikale instructie altijd koppelt aan de einddoelen die zij in gedachten hebben.

Studenten moeten altijd hun doelen voor ogen blijven houden als ze aan het werk gaan.

Het vermogen om te denken met een doel voor ogen zal uw studenten in staat stellen hun leer- en werkstijl aan te passen en in de toekomst meer initiatief te tonen!

Tip 2:

Om initiatief nemen te stimuleren is er meer nodig dan studenten alleen in groepen te laten werken. Het merendeel van het groepswerk kan door een of twee studenten worden gedaan, terwijl de anderen achterover leunen en instemmen. Daarom is het belangrijk om studenten een manier te geven om hun teamgenoten te beoordelen op hoe behulpzaam ze waren bij het volbrengen van de taken.

Studenten zullen eerder initiatief nemen als ze eerlijk zijn over dit proces, om jou, hun team en zelfs zichzelf niet teleur te stellen. De studenten zullen door dit soort druk gemotiveerd worden om beter hun best te doen en te voorkomen dat zij als “zwakke schakel” in het team worden beschouwd.

De studenten zullen ook gemotiveerd worden om hun beste werk te leveren door dit soort samenwerking te bevorderen.

Tip 3:

In de klas en op de werkplek is zelfstandigheid nauw verbonden met initiatief nemen.

Studenten zullen moeten leren hun tijd te beheren en effectief te werken, zonder dat er constant iemand aanwezig is om hen bij de les te houden.

Als je studenten zelfstandig laat werken, laat je hen zien dat je erop vertrouwt dat ze het werk afkrijgen. Je geeft hen ook oefening in het nemen van beslissingen over hoeveel tijd ze aan bepaalde aspecten van de opdracht besteden.

Door studenten verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces, worden ze verantwoordelijker en gemotiveerder om te bewijzen dat ze te vertrouwen zijn.

Tip 4

In een klas of op het werk, uw studenten zullen na het voltooien van een project of taak zeker te maken krijgen met perioden van “downtime”.
Het is tijdens deze periodes dat het initiatief kan verslappen. Als studenten sneller klaar zijn met hun werk dan anderen, weten ze misschien niet wat ze nu moeten doen.

Om uw studenten te helpen productief en proactief te blijven, is het een goed idee om deze problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen!

Je kunt studenten helpen productief te blijven door ze gedurende het semester “extra” taken te geven. Dat kan gaan van het beantwoorden van een vraag in hun dagboek tot het invullen van een extra werkblad. Wat de taak ook is, het belangrijkste is dat het verband houdt met wat u in de klas behandelt en studenten beloont voor hun inzet.

Overweeg het gebruik van bonusvragen. Voor studenten die sneller klaar zijn met beoordelen dan anderen, kun je bepaalde quizzen of testen interessanter maken door een bonusvraag toe te voegen.

Open vragen zoals “Wat weet je nog meer over het onderwerp?” kunnen goed werken.

Door studenten actief te laten deelnemen, kun je hen helpen productiever te zijn. Dat is wat ik noem initiatief tonen!

Tip 5

Door uit te leggen waarom studenten moeten leren wat er wordt onderwezen, hopen sommige docenten initiatief nemen te stimuleren.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om te dicteren wat belangrijk is, is het soms beter om studenten zelf die verbanden te laten leggen.

Denk na over vragen als deze die verband blijven houden met het onderwerp dat je onderwijst:

 • Waarom leren we dit?
 • Hoe zou iemand deze informatie/vaardigheid in zijn loopbaan kunnen toepassen?
 • Wat is de laatste keer dat je iemand deze vaardigheid/informatie zag gebruiken?

 

Tip 6

Studenten aanmoedigen om sociale evenementen of andere gemeenschapsactiviteiten te organiseren. Bijvoorbeeld: moedig studenten aan om mentorprogramma’s te organiseren, of bijvoorbeeld school opruimdagen.

Tip 7

Initiatief nemen/tonen koppelen aan hun werk. Geef uw studenten als “huiswerk” de opdracht hun werkplek te observeren en eventuele problemen of manieren om dingen te verbeteren aan te wijzen. Zij moeten een korte presentatie of opdracht voorbereiden waarin zij het probleem of de kwestie waarmee zij te maken hebben, beschrijven en omschrijven, en wat hun oplossing is.

Tip 8

Geef uw studenten de opdracht zichzelf op het werk te observeren en te documenteren of te noteren hoe vaak ze initiatief tonen. Alles zonder dat het gevraagd wordt.

Kom daarna samen als klas en praat over de dingen die de studenten ongevraagd hebben bedacht.

Dit is bedoeld om hen te motiveren op het werk initiatief te tonen en het geeft hen een andere kijk op wat als initiatief kan worden beschouwd.

Initiatief nemen is prachtig, maar als initiatief nemen alleen wordt gebruikt om er zelf beter van te worden, kan het hol aanvoelen. Moedig leerlingen aan om mentorprogramma’s, school opruimdagen en maatschappelijke evenementen te organiseren, en om empathie te tonen voor anderen. Hierdoor zullen ze zien hoe het nemen van initiatief hen persoonlijk ten goede kan komen, zowel op professioneel vlak als in hun school, maar ook maatschappelijk en daarbuiten.

Externe hulpbronnen

Quiz

INHOUD: