soft skills in het middelbaar beroepsonderwijs voor leraren in de 21ste-eeuw

Het project “soft skills voor de 21ste-eeuw voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs ” heeft als doel docenten in het beroepsonderwijs alsook de opleidingsinstellingen te informeren, ideeën te laten opdoen en te trainen. We willen leerkrachten zo voorbereiden dat ze tijdens hun lessen met hun studenten kunnen werken aan en met de meest essentiële soft skills.

Partners

Onze praktische richtsnoeren

Er worden praktische richtlijnen gemaakt van leraren aan leraren als instrument voor zelftraining om de meest essentiële 21e-eeuwse soft skills te verwerven.

Waar gaat ons project over?

Leraren werken in een snel veranderende omgeving, die het nauwkeurigst kan worden omschreven met een citaat dat veel op sociale media is verspreid:

Leraren “bereiden momenteel studenten voor op banen en technologieën die nog niet bestaan, om problemen op te lossen waarvan we nog niet eens weten dat het problemen zijn”.

Om het onbekende het hoofd te bieden, moeten als onderdeel van het onderwijsproces bepaalde soft skills worden ontwikkeld. Maar wat is er nodig of wordt er van leraren verlangd? Hoe kunnen zij de ontwikkeling ondersteunen van vaardigheden die zij aanleren via methodisch materiaal?

Onze partners ontwikkelden een training voor VET-docenten op basis van onderzoek met docenten, studenten en werkgevers naar de belangrijkste vaardigheden die moeten worden verworven.

De projectactiviteiten omvatten professionele ontwikkeling van leraren in beroepsonderwijs en -opleidingen, zodat leraren in staat zijn het leren van 21ste-eeuwse soft skills effectief te ondersteunen.

Studeer in uw eigen tempo

Geef je carrière een boost door vaardigheden te leren waar veel vraag naar is

Project Overzicht

soft skills voor leraren in het beroepsonderwijs van 21ste-eeuw

Projectresultaten:

 • IO1 – Analyse van essentiële soft skills voor de 21ste-eeuw voor leraren in beroepsonderwijs. 
  en hun behoeften aan opleiding. Zie het verslag hier.
 • IO2 – Praktische richtsnoeren voor de opleiding van soft skills van de 21ste eeuw. Richtlijnen worden uitgewerkt in een format van dit leerplatform. 
 • IO3 – soft skills opleidingsmateriaal voor beroepsopleiding in de 21ste eeuw
  > Initiative quiz
  > Collaboration quiz
  > Self reflection quiz
  > Creative thinking quiz
  > Innovation quiz
 • IO4 – Cursus “soft skills van de 21ste eeuw” voor leraren in beroepsonderwijs en -opleidingen. Bekijk hier het cursusmateriaal.
Projectnummer

2020-1-LV01-KA202-077561

Coördinator

Technische school voor toerisme en creatieve industrie in Riga (Riga Technical School of Tourism and Creative Industry)

Partners

FU International Academy Tenerife, ROC van Amsterdam, MBO Airport College