21. gadsimta vispārīgās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem

Projekta “21. gadsimta vispārīgās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” mērķis ir apmācīt un izglītot skolotājus profesionālās izglītības iestādēs, sagatavot personālu darbam ar būtiskākajām 21. gadsimta vispārīgajām prasmēm nodarbībās ar izglītojamajiem.

 

Partneri

Mūsu praktiskās vadlīnijas

Praktiskās vadlīnijas ir izstrādājuši skolotāji skolotājiem un tās ir veidotas kā pašmācības rīks būtiskāko 21. gadsimta vispārīgo prasmuju apgūšanai.

Pašrefleksija

Pašrefleksija ir svarīga mācīšanas un mācīšanās sastāvdaļa. Tas palīdz skolotājam profesionāli pilnveidoties, vairo pārliecību, rada uz skolēnu orientētu vidi un veicina godīgumu.

Inovācija

Mēs, cilvēki, spējam domāt radoši un elastīgi, bet datori to nespēj. Tāpēc nākotnē tik svarīgas būs tā sauktās “mīkstās prasmes”, piemēram, inovatīva domāšana.

Iniciatīva

Tā kā mūsu darba pasaule kļūst aizvien digitālāka, iniciatīva ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Cilvēki, kuri darbā uzņemas iniciatīvu, tiek augstu novērtēti. Viņiem tiek nodrošināts, ka viss tiek darīts viņu vietā. Citiem vārdiem sakot, viņi dara lietas pēc savas iniciatīvas. Tie ir cilvēki, kas atklāj jums nepieciešamo informāciju. Īsāk sakot, viņi paveic darbus.

Sadarbība

Divas smadzenes darbojas labāk nekā viena, jo vairāk roku, jo labāk. Neraugoties uz klišejām, skaitļos ir spēks, jo tie ilustrē svarīgu aspektu: sadarbība bieži vien ir vislabākā pieeja.

Radošā domāšana

Nevar pārvērtēt to, cik svarīgi ir nodrošināt, lai skolēni būtu sagatavoti nākotnei, kurā radošai problēmu risināšanai un kritiskai domāšanai būs izšķiroša nozīme.

Par ko ir mūsu projekts?

Skolotāji strādā strauji mainīgā vidē, ko visprecīzāk var raksturot ar citātu, kas ir plaši izplatīts sociālajos medijos; tajā teikts, ka skolotāji “pašlaik gatavo skolēnus darbam un tehnoloģijām, kas vēl nepastāv, lai atrisinātu problēmas, par kurām mēs pat nezinām, ka tās vēl ir problēmas” .Lai saskartos ar nezināmo, tiek identificēts, ka izglītības procesā ir jāattīsta noteiktas prasmes. Bet kas ir vajadzīgs no skolotājiem? Kā viņi var veicināt prasmju attīstību, kuras viņi apgūst, izmantojot metodiskos materiālus?
Projekta partneri kopīgi izstrādāja kursus profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem. Būtiskāko prasmju izvēle tika veikta pamatojoties uz pētījumu, kurā iesaistījās skolotāji, izglītojamie un darba devēji.
ksto prasmju apguvi.

Apgūstiet prasmes sev ērtā laikā un tempā

Veiciniet savu karjeru, apgūstot darba tirgū pieprasītas prasmes

Projekta pārskats

21. gadsimta vispārīgās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem

Projekta rezultāti:

Projekta numurs

2020-1-LV01-KA202-077561

Koordinators

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Partneri

FU International Academy Tenerife, ROC van Amsterdam, MBO Airport College